Witaj      Stiftung für das sorbische Volk

Projekt spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót wótpósłańcow Nimskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.


impresum

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
zastupjony pśez:
wjednica dr. Beata Brězanowa
telefon: + 49 3591 550400
faks: + 49 3591 550375
za projekt zagronite:
Judith Wjeńkec (wót 2019 do 2020)
Julian Nyča
Marko Měškank
Anita Hendrichowa
telefon: + 49 3591 550373
mejlka: anita.hendrichowa@witaj.domowina.de

žrědła:
Za serbsko-nimski korpus, kótaryž jo zakład za funkcionalnosć online pśełožowarja, wobźěłuju se sady z dwójorěcnych tekstow Rěcnego centruma WITAJ a medijow, kenž su zjawnje pśistupne.
pšawopisna kontrola do browsera:
Hunspell enabled Editor HBEd wersija 1.0.2 2022-06-02 bazěrujo na Hunspell-asm a TinyMCE
górnoserbska pšawopisna kontrola:
wersija: 3.03.20 žrědło: https://soblex.de/download
dolnoserbska pšawopisna kontrola:
wersija: 20210224 žrědło: https://niedersorbisch.de/ortografija/kontrola
nimska pšawopisna kontrola:
wersija: 20161207+frami20170109 žrědło: https://www.j3e.de/ispell/igerman98/
česka pšawopisna kontrola:
wersija: 2008-05-18 žrědło: https://extensions.openoffice.org/en/project/czech-dictionary-pack-ceske-slovniky-cs-cz
Nimski fleksiski słownik: german-pos-dict: german-pos-dict
DNW: Aby pśedewześe pódpěrował, jo Serbski institut Rěcnemu centrumoju WITAJ ako materialowy zakład za dalšne pśeźěłowanje wěcej ako 47000 pśikładowych pórikow z internetowego Nimsko-dolnoserbskego słownika (DNW: https://www.dolnoserbski.de/dnw/) pśewóstajił. Z tym pak njepśewzejo Serbski institut žednu zagronitosć za kwalitu/spušćobnosć wót pśełožowaŕskego programa Nimski – Dolnoserbski a Dolnoserbski – Nimski naraźonych pśełožkow.
DNSW: Aby pśedewześe pódpěrował, jo Serbski institut Rěcnemu centrumoju WITAJ ako materialowy zakład za dalšne pśeźěłowanje něźi 19500 pśikładowych pórikow z Nimsko-dolnoserbskego šulskego słownika pśewóstajił. Z tym pak njepśewzejo Serbski institut žednu zagronitosć za kwalitu/spušćobnosć wót pśełožowaŕskego programa Nimski – Dolnoserbski a Dolnoserbski – Nimski naraźonych pśełožkow.

Resurse:
Rozšyrjenje browsera za Chrome a Edge za direktne pśełožowanje tekstow na webbokach z a do serbšćiny: link do Chrome Webstore

Źěkujomy se za pódpěru pśi realizěrowanju projekta:
Dr. Beaśe Brězanowej a Helge Schroda (iniciatora projekta)
Olafoju Langneroju a Bernhardoju Baieroju (techniske zwopšawdnjenje)
dr. Marion Kremer (linguistiske póraźowanje)
a teke
Sofiji Brězanowej, Rejzy Šěnowej, Lubinje Hajduk-Veljkovićowej, Korneliji Wowčerjowej, Borborje Felberowej, Měranje Cušcynej, Jadwize Lorencowej, Mariji Jurencowej, Hance Šołćic, Michaelis Korjeńkowej, Michaeli Hrjehorjowej, Danieli Heelemanowej, Kristinje Heelemanec, Dianje Handrikec, Mariji Suchec, Biance Rachelic, Ceciliji Neterec, Zofiji Neterec, Milenje Hrjehorjec, Kirje Hrjehorjec, Jadwize Kliemanowej, Mariji Šimanowej, Dorotheji Šołćinej, Antonijoju Matikoju, Lydiji Matikec, Tadeji Šeferec, Weronice Cyžowej, Danieloju Pöpeloju, Witoju Bejmakoju, Erwinoju Hanušoju, Werneroju Měškankoju, Mětoju Ptasińskoju, Robertoju Lombinoju a dr. Ani Karichowej za wobźěłanje dwójorěcnych sadow


sotra 2.0.46 10.12.2023