Witaj      Stiftung für das sorbische Volk

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.


impresum

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

zastupjeny přez:
nawodnicu dr. Beatu Brězanowu
telefon: +49 3591 550400
fax: +49 3591 550375

za projekt zamołwići:
Judith Wjenkec (wot 2019 do 2020)
Julian Nyča
Anita Hendrichowa
telefon: +49 3591 550373
e-mail: anita.hendrichowa@witaj.domowina.de

žórła:
Za serbsko-němski korpus , kotryž twori zakład za funkcionalitu onlinepřełožowarja, wobdźěłaja so sady z dwurěčnych tekstow Rěčneho centruma WITAJ a medijow, kiž su zjawnje přistupne.
Němski fleksiski słownik: german-pos-dict
prawopisna kontrola do browsera: Hunspell enabled Editor HBEd wersija 1.0.1 2021-10-01 bazuje na Hunspell-asm a TinyMCE
hornjoserbska prawopisna kontrola: wersija: 3.03.20 žórło: https://soblex.de/download
němska prawopisna kontrola: wersija: 20161207+frami20170109 žórło: https://www.j3e.de/ispell/igerman98/

Dźakujemy so za podpěru při realizowanju projekta:
dr. Beaće Brězanowej a Helge Schroda (iniciatoraj projekta)
Olafej Langnerej a Bernhardej Baierej (techniske zwoprawdźenje)
dr. Marion Kremer (linguistiske poradźowanje)
kaž tež
Sofiji Brězanowej, Rejzy Šěnowej, Lubinje Hajduk-Veljkovićowej, Korneliji Wowčerjowej, Borborje Felberowej, Měranje Cušcynej, Jadwize Lorencowej, Mariji Jurencowej, Hance Šołćic, Michaelisy Korjeńkowej, Michaeli Hrjehorjowej, Danieli Heelemanowej, Kristinje Heelemanec, Dianje Handrikec, Mariji Suchec, Biance Rachelic, Ceciliji Neterec, Zofiji Neterec, Milenje Hrjehorjec, Kirje Hrjehorjec, Jadwize Kliemanowej, Mariji Šimanowej, Dorotheji Šołćinej, Antonijej Matikej, Lydiji Matikec, Tadeji Šeferec, Weronice Cyžowej, Danielej Pöpelej a Witej Bejmakej za wobdźěłanje dwurěčnych sadow


sotra 2.0.4 31.05.2022